KOULUTUKSIA TYÖRYHMILLE


Seksuaalisuus kuuluu vahvasti jokaiseen ikävaiheeseen ja siten kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen. Sosiaali- ja terveysalalla opinnoissa kuitenkin annetaan usein kevyt pohja, jos ollenkaan, seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaamiseen työssä. Tarjoan työryhmille koulutusta seksuaalisuudesta. Se sisältää välineitä seksuaalisuuden kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen.

Työntekijöiden koulutukseen erinomaisia aiheita ovat esimerkiksi seksuaalisuuden ja sen moninaisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalisen kaltoinkohtelun kohtaaminen ja ennaltaehkäisy. Usein on vaikea löytää sopivia sanoja seksuaalisuudesta puhuttaessa tai oma näkemys seksuaalisuudesta ei kohtaa asiakkaan maailman kanssa.

Esimerkkiteemoja työryhmien koulutuksiin
  • Kuinka omat asenteeni ja uskomukseni vaikuttavat asiakkaan seksuaalisuuden kohtaamiseen työssäni?
  • Asiakkaan seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kohtaaminen osaksi kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista.
  • Seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus: Miten tukea asiakkaan tervettä seksuaali-identiteettiä?
  • Kuinka kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu asiakas tai hyväksikäyttäjä?
  • Seksuaalisen mielihyvän käsittely raskauden ja sukupuolitautien ehkäisyn oheen seksuaalikasvatuksessa
  • Kaupallinen seksi

"Tämä luento pitäisi olla ihan perustietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, harmi ettei näin kuitenkaan ole. Pidin positiivisesta suhtautumisesta , kun puhuttiin vaikeistakin asioista. Hyväksymisen ja ammattimaisuuden merkitystä ei koskaan voi korostaa näissä asioissa liikaa."

"Luento oli huomattavasti rennompi ja mukavampi kuin mitä aiemmin osasin odottaa, vaikka aihe oli toisinaan oman mukavuusalueen ulkopuolella. Puhuit aiheesta asiantuntevasti ja miellyttävästi."

"Päivä antoi kivasti eväitä siihen, kuinka seksuaalisuuteen liittyviä asioita voi ottaa potilaan kanssa esille. Ohjaaja oli luonteva ja toi asiat hyvin esille."

-Sairaanhoitajaopiskelijoiden palautteita Terapiasalmen koulutuspäivän jälkeen. Aiheena seksuaalisuuden kohtaaminen hoitotyössä ja seksuaalinen hyväksikäyttö uhrin ja tekijän näkökulmasta.-