SEKSUAALIKASVATUSTA LAPSILLE JA NUORILLE

Seksuaalisuus on osa ihmisen elämää sikiövaiheesta vanhuuteen saakka. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus ikätasoiseen, asianmukaiseen ja oikeaan tietoon seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyen. Tarjoan seksuaalikasvatusta lasten ja nuorten ryhmille, yksityisille, yrityksille, kunnille ja yhteisöille.

Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille. Erityisesti erityis- ja riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen on hyvä kiinnittää huomiota, koska esimerkiksi perhe- tai kouluongelmat saattavat asettaa lapsen tai nuoren eriarvoiseen asemaan seksuaaliterveyden osalta.