Olen Tiina Salmi ja syntynyt tammikuisena pakkasaamuna Rovaniemellä vuonna 1984. Lapsuuteni asuin Salossa ja sieltä Hong Kongin ja Sambian kautta asetuin Järvenpäähän asumaan. Pidän työstäni, opiskelusta ja itseni kehittämsestä. 

Työkokemus:
Olen työskennellyt useita vuosia vammaispalveluilla kehitys- ja liikuntavammaisten lasten sekä aikuisten kanssa. Vammaispalveluissa työskentely opetti minulle hyväksyntää, pitkäjänteisyyttä ja rauhallisuutta. 

Olen työskennellyt lastensuojelussa päätoimisesti jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä työskentelen perhekuntouttajana ja seksuaaliterapeuttina. Työssäni olen oppinut näkemään jokaisen perheen ja yksilön kokemukset ainutlaatuisina sekä ymmärtämään inhimillisen kohtaamisen tärkeyden kokemuksista ja teoista huolimatta. 

Seksuaalinen väkivalta on tullut näkyväksi koko työkokemukseni ajalta, ikään tai sukupuoleen katsomatta, akuuttina kriisinä tai vuosikymmenien takaisena muistona. 

Olen mukana keväällä 2015 perustetussa työryhmässä, jonka tavoitteena on seksuaalisten hyväksikäyttöjen vähentäminen. Toiminnan lähtökohtana on työskentely niiden ihmisten kanssa, joilla on seksuaalisten mieltymysten tai aiemman toiminnan perusteella kohonnut riski seksuaalisen hyväksikäytön toteuttamiseen. 

Koulutukset:
Sosionomi(AMK)+diakoni, 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpää
Toimiva lapsi & perhe (Lapset puheeksi kouluttaja koulutus, Perheinterventio), 2012 Tampere
Omaelämänkerrallisuus voimauttajana ja työmenetelmänä, 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpää
Seksuaalineuvoja, 2013 Peräpohjolan opisto
Väkivallan uhrien ja läheisten auttaminen, 2013 Naisten Linja Helsinki
Rangaistus lapsen silmin -seminaari, 2013 Kriminaalihuollon tukisäätiö
Työkalupakki lasten ja nuorten käytöspulmiin, 2014 Suomen psykologinen instituutti
Pedofiili asiakkaana, 2014 Sexpo
Eron jälkeinen vaino -seminaari, 2015 Varjo -hanke
Seksuaaliterapeutti, koulutuksessa 2013 lähtien Lapin kesäyliopisto